Papaver

Polyfunkčný objekt, 2013

Projekt Papaver vznikol ako ďalší projekt našej vízie vytvorenia dostupného bývania predovšetkým pre mladých ľudí štartujúcich do nového života. Vychádzajúc z predošlých výborných skúseností sme vytvorili ponuku malometrážnych bytov. Predaj bytov začal v júny 2013, v decembri 2013 bol projekt vypredaný.

Galéria