Jelenia

Polyfunkčný objekt s bytovými jednotkami, 2012

Prvý projekt spoločnosti zameraný na štartovacie bývanie pre mladých v centre Bratislavy. Projekt s malometrážnymi bytmi bol v priebehu 6 mesiacov vypredaný.

Galéria