Apollis - Prievozská

Rezidenčný projekt v mestskej časti Ružinov, 2016 - 2017

Projekt Apollis vznikol z úvahy priniesť kvalitné a dostupné bývanie do oblasti Bratislavskej mestskej časti Ružinou hraničiacou so Starým mestom, s vysokou administratívnou vyťaženosťou územia a naproti tomu nízkou dostupnosťou bývania. Rekonštrukciou a dostavbou jestvujúcich objektov projekt Apollis vytvorí viac ako 70 bytov s občianskou vybavenosťou.

www.apollis.sk
Galéria